TOP 5 NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYCH BŁĘDÓW NA HALACH MAGAZYNOWYCH

TOP 5 NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYCH BŁĘDÓW NA HALACH MAGAZYNOWYCH

Hale magazynowe oraz produkcyjne charakteryzuje duża przestrzeń. Często jest na niej obecne wiele maszyn i wielu pracowników. Taka ilość bodźców, niestety, powoduje że ludzie popełniają błędy, niektóre mniejsze inne większe. Ale prawie wszystkich da się uniknąć. Dlatego przedstawiamy najczęstsze błędy spotykane na halach i metody ich rozwiązania.

5.SKŁADOWANIE TOWARÓW NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

Częstym błędem spotykanym na halach magazynowych jest złe, niezgodne z instrukcją składowanie towarów. Wynika to nie tylko z nieznajomości instrukcji przez pracowników, ale również z braku prawidłowego oznaczenia. Powszechnym zjawiskiem jest ustawianie większej ilości palet niż jest to określone w instrukcjach. Zastawianie towarami, paletami dróg i wyjść przeciwpożarowych, ustawianie ich w świetle ciągów komunikacyjnych, czy na drogach transportowych. Równie często zdarza się odstawienie towaru na niewłaściwe miejsce, co niekiedy skutkuje przeciążeniem półek regałów magazynowych. Nie tylko podwyższa to ryzyko uszkodzenia towaru, ale tworzy sytuacje zagrożenia dla pracowników i operatorów wózków widłowych, i innych maszyn transportowych. 

Aby temu zapobiec wystarczy dobrze oznakować przestrzeń magazynową. Jak to zrobić? Najlepiej w najprostszy możliwy sposób, czyli korzystając z etykiet. Dzięki zastosowaniu zawieszek, uchwytów i tablic na etykiety, oraz czytelnego i jednoznacznego sposobu opisu zarówno towarów jak i miejsc ich składowania jesteśmy w stanie w prosty sposób wprowadzić ład do naszej przestrzeni magazynowej. Tym samym zmniejszamy ryzyko pomyłek przy składowaniu. Pracownik widząc etykiety np. z nr alejki, półki, miejsca i towaru bez problemu jest w stanie znaleźć szukany obiekt, jak i odłożyć dany towar na miejsce. 

4. NIEWYZNACZENIE DRÓG I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

Jak już wspomnieliśmy w poprzednim punkcie często dochodzi do zastawienia dróg np. paletami. Podaliśmy też jedno z rozwiązań, czyli zastosowanie właściwych etykiet. Jednak częstym powodem takiego stanu rzeczy jest nie pomyłka człowieka, a brak właściwego oznakowania dróg i ciągów komunikacyjnych. Jest to niezmiernie ważny temat. 

Przebieg wszelkich ścieżek na hali jest planowany już na etapie projektowania hali. Wszelkie drogi muszą być zgodne z normami, powinny mieć określoną szerokość, a podłoże powinno mieć odpowiednie właściwości (w zależności od tego jaki proces odbywa się na danej hali). Niestety, nie każdy pracownik ma dostęp do takich projektów. W związku z tym zdarza się że ktoś „pójdzie na skróty” między maszynami, bądź odstawi palety w miejscu, gdzie zaraz będzie zawracał wózek z załadowanym towarem. Nie zawsze zrobi to naumyślnie, czasami przez pomyłkę czegoś nie zauważy. Jednak takie poruszanie się po hali generuje wiele niebezpieczeństw, których można uniknąć stosując prawidłowe oznakowanie. 

W tym celu stosujemy taśmy i znaki podłogowe. Mają one wyraziste kolory, których nie sposób nie zauważyć, oraz właściwości dzięki którym nie ścierają się i przez długi czas pozostają dobrze widoczne. W ten sposób, małym nakładem pracy jesteśmy w stanie zapobiec wielu wypadkom i nieprawidłowościom. Ponieważ kiedy wytyczy się ścieżki na hali, to pracownicy będą się nimi poruszać. Co więcej dzięki taśmom możemy wyznaczyć miejsca składowania towarów. Natomiast dzięki znacznikom lub etykietom podłogowym z PVC możemy je właściwie opisać. 

3. BRAK ELEMENTÓW OCHRONNYCH DLA SŁUPÓW NOŚNYCH, PIONOWYCH REGAŁÓW

Elementy  ochronne. Osłony słupów i kolumn oraz osłony na regały, są rzeczą której nie powinno zabraknąć na żadnej hali, czy to magazynowej, czy produkcyjnej (świetnie sprawdzają się też na parkingach). Brak takich elementów może prowadzić do uszkodzenia konstrukcji, uszkodzenia pojazdu, a nawet uszczerbku na zdrowiu pracowników. Więcej na ten temat zaprezentowaliśmy w poprzednim artykule „TOP 5 Zastosowań osłon na słupy”. Przedstawiliśmy w nim powody dla których warto stosować osłony słupów i kolumn. 

2. BRAK PRZYSTOSOWANEGO ŚRODOWISKA DO PRACY STOJĄCEJ

Od wielu już lat naukowcy spierają się w kwestii, która praca jest gorsza dla ludzkiego organizmu, stojąca czy siedząca? My nie rozstrzygamy tego sporu, każdy rodzaj pracy ma swoje plusy i minusy. Jednak pomówmy o pracy stojącej, a dokładnie o przystosowaniu środowiska do pracy stojącej. Często skupiamy się na tym aby maszyny, i ich panele sterujące były na odpowiedniej wysokości i w odpowiedniej odległości od siebie. To świetnie, ponieważ odpowiednia wysokość, na której znajdują się przełączniki zwiększa BHP oraz komfort pracy w naszym zakładzie. O czym często zapominamy to przystosowanie podłoża do takiej pracy. A jest to tak samo ważne jak dostosowanie wysokości maszyn do operatora. Aby przygotować podłoże do pracy stojącej możemy zastosować maty przemysłowe, podłogowe.

Stosując maty możemy zmniejszyć ryzyko poślizgnięcia (np. przy pracy w środowisku mokrym), uszkodzenia podłogi (np. przez wióry z procesu skrawania), czy nawet uniknąć porażenia prądem (maty izolacyjne). Ponieważ wiele maszyn generuje silne drgania, osoba która regularnie przez kilka godzin dziennie pracuje przy ich obsłudze, jest wystawiona na działanie takich drgań. Mają one negatywny wpływ na organizm człowieka, mogą być powodem chorób mięśniowo- kostnych, czy stawowych. Dodatkowo powodują rozdrażnienie i zmęczenie, które skutkują zmniejszeniem uwagi oraz rozproszeniem operatora. Maty podłogowe antyzmęczeniowe wymuszają na człowieku wykonywanie ruchu, zwiększają komfort i redukują zmęczenie nóg. Inwestując w maty możemy zadbać o zdrowie pracowników i zwiększyć bezpieczeństwo w zakładzie pracy.

1. OGÓLNY NIEŁAD NA HALI

Najniebezpieczniejszym, najczęstszym i najłatwiejszym do wyeliminowania błędem spotykanym na halach magazynowych jest ogólny nieład. Może to się wydawać zabawne. Omówiliśmy przecież problemy takie jak niewłaściwe składowanie towarów, nieoznaczenie dróg, brak elementów ochronnych. Czy naprawdę ogólny bałagan jest od tego gorszy? TAK. Ponieważ wszystkich tych błędów dałoby się uniknąć gdyby od początku na hali panował ład i porządek.

Przecież to właśnie te czynniki na niego wpływają. Więc jak go wprowadzić? Oczywiście stosując już omówione wcześniej metody, etykiety, taśmy i znaki podłogowe, osłony do słupów, maty. Aby jednak wprowadzić ogólny ład i spójność trzeba zadbać o to aby wszelkie oznaczenia były nie tylko widoczne, ale też jednoznaczne, aby poruszając się po hali nikt nie czuł się zagubiony. Poza omówionymi metodami możemy zastosować panele informacyjne, specjalne ramki i znaki magnetyczne, tablice sucho ścieralne z nadrukiem. Użycie takich systemów informacyjnych umożliwia łatwą i  szybką aktualizację informacji. Są one czytelne i przejrzyste dla każdego, a dzięki wprowadzeniu jednolitego sposobu oznakowania bez trudu można się w nich szybko odnaleźć. Dzięki wprowadzeniu ogólnego ładu na hali możemy wyeliminować niemal wszystkie inne problemy. Ułatwiamy tym samym poruszanie się po niej i zwiększamy bezpieczeństwo pracowników.