• system zliczający osoby, system do liczenia osób, bramka zliczająca, liczenie osób przy wejściu, portal zliczający
  • bezdotykowa bramka zliczająca, drzwi do zliczania osób
  • bezdotykowa bramka zliczająca, drzwi do zliczania osób

System liczenia osób, bramka zliczająca

  • Bezdotykowe, ultrahigienicze rozwiązanie do kontroli ilości osób na obiekcie 
  • Możliwość synchronizacji stanu z dowolną ilością wejść (WiFi, Cloud) 
  • Możliwość umieszczenia dowolnego napisu oraz grafiki
  • Nie wymaga specjalistycznego montażu 
  • Zliczanie osób wchodzących/wychodzących