Ogólne Warunki Sprzedaży

 1. Podawane ceny są kwotami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT.
 1. Zawarcie umowy następuje poprzez wysłanie zamówienia w formie elektronicznej (e-mail) lub w formie papierowej.
 1. Warunki płatności uzgadniane są dla każdej transakcji w oparciu o historię zakupów i rodzaj zamówionego towaru.
 1. Wszystkie braki i wady muszą być zgłoszone w terminie 48 godzin od daty dostawy.
 1. Każdy zniszczony w czasie transportu produkt musi zostać zgłoszony wraz ze skargą przesłaną wcześniej do Przewoźnika oraz ze zdjęciami uszkodzonego pudełka/opakowania.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zamawiający zobowiązany jest do zapłaty całkowitej wartości zamówienia.
 1. Produkty niestandardowe wymagają akceptacji prototypu.
 1. Próbki większości produktów są dostępne na zamówienie.
 1. Każde zmiany w zamówieniu, które właśnie zostało wysłane (np. zmiana adresu załadunku) mogą skutkować dodatkową opłatą.
 1. Zwrot dostarczonych produktów.

a) Co do zasady, zwroty produktów nie są akceptowane.

b) W szczególnych przypadkach, możliwy jest zwrot standardowych produktów po uprzednim uzgodnieniu z Działem Sprzedaży.

c) w przypadku b) klient będzie obciążony kosztami manipulacyjnymi w wysokości 25% wartości towaru. Klient pokrywa również koszty zwrotu towaru.

 1. Produkty objęte są roczna gwarancją, chyba że inny okres gwarancji określony jest w specyfikacji produktu.
 1. Każdy użytkownik powinien ocenić we własnym zakresie przydatność produktu do określonego celu i ponosi całe ryzyko i odpowiedzialność z tym związaną. Ponieważ istnieje szereg czynników, znanych wyłącznie użytkownikowi, które mogą wpływać na wykorzystanie, skuteczność i cechy zewnętrzne produktów, konieczne jest by użytkownik ocenił, czy produkt nadaje się do określonego celu oraz planowanego sposobu wykorzystania.
 1. Firma Rotomat sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z nieprzydatności produktu do określonego celu.