• oznakowanie pionowe
Kategoria:

Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe montowane jest do podłoża za pomocą specjalnie przygotowanych systemów montażowych, których zadaniem jest utrzymanie znaków w pozycji pionowej. Oznakowanie na parkingach jest bardzo istotną częścią ruchu wewnątrz-zakładowego. Poruszając się po jezdni, widujemy wiele znaków poziomych, jednak to oznakowanie pionowe jest najbardziej widoczne i często również najważniejsze. Znaki pionowe dostępne są w rodzajach, określonych przepisami ruchu drogowego. Razem ze znakami poziomymi składają się na dobrą organizację ruchu na każdego rodzaju drogach.

Dzięki znakom kierowcy wiedzą, kto ma pierwszeństwo w danym miejscu, gdzie trzeba się zatrzymać lub w którym kierunku jechać. Najczęściej to właśnie oznakowanie pionowe zaznacza drogi jednokierunkowe, informuje o robotach drogowych, zniszczonej jezdni czy zmianach w zakresie ruchu pojazdów.