Kategoria:
   

Oznakowanie pionowe montuje się poprzez użycie odpowiednich systemów montażowych. Sprawiają one, że znaki stoją pionowo, nie przechylają się i nie przewracają. Zastosowanie znaków pionowych jest bardzo ważnym elementem ruchu wewnątrz zakładu. Są one dużo bardziej widoczne, aniżeli znaki poziome. Ich wymiana lub aktualizacja jest prosta i nie wymaga dużych nakładów finansowych. Rodzaje produkowanych przez nas znaków są zgodne z aktualnymi przepisami o ruchu drogowym.

Dzięki znakom kierowcy wiedzą, kto ma pierwszeństwo w danym miejscu, gdzie trzeba się zatrzymać lub w którym kierunku jechać. Najczęściej to właśnie oznakowanie pionowe zaznacza drogi jednokierunkowe, informuje o robotach drogowych, zniszczonej jezdni czy zmianach w zakresie ruchu pojazdów.