Systemy antykolizyjne wózków widłowych

Niezależne, modułowe systemy antykolizyjne i ostrzegawcze do stosowania we wszystkich strefach, w których istnieje ryzyko kolizji wózka widłowego z innymi wózkami, pieszymi lub z elementami konstrukcyjnymi hali.

System S-LIDAR służy do ochrony elementów konstrukcyjnych hal w strefach o ograniczonej wysokości, takich jak: bramy, przejazdy, antresole, systemy wentylacyjne i przeciwpożarowe, konstrukcje wsporcze oraz podwieszane systemy transportujące. 

Ostrzeganie przed możliwością kolizji wózek / wózek, wózek / pieszy.  Smart Sensor stosuje się w intralogistyce we wszystkich miejscach, w których istnieje prawdopodobieństwo zderzenia – skrzyżowania, narożniki, wyjazdy z bram. 

Systemy antykolizyjne wózków widłowych SATEC są odpowiedzią na problemy związane z często występującymi szkodami powstałymi wskutek nieostrożnej jazdy wózkami widłowymi.  W zależności od potrzeb i wymagań, oferujemy standardowe systemy z naszej oferty lub tworzymy indywidualne, szyte na miarę, rozwiązania. Oferowane systemy nie wymagają ingerencji w konstrukcję wózków, nie wymagają także połączenia z siecią informatyczną.  Szeroki wachlarz zastosowań i możliwość stosowania jednego systemu bez względu na ilość wózków widłowych, czynią systemy SATEC najbardziej ekonomicznymi rozwiązaniami na rynku. Systemy antykolizyjne SATEC można rozbudowywać o kolejne elementy i peryferia, tworzyć dowolną logikę zdarzeń i wyzwalania. Dzięki elastyczności rozwiązań, mamy możliwość dostosowania każdego systemu do indywidualnych wymagań klienta.