SYSTEMY ANTYKOLIZYJNE WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Niezależne, modułowe systemy antykolizyjne i ostrzegawcze do stosowania we wszystkich strefach, w których istnieje ryzyko kolizji pojazdu z innymi pojazdami lub z elementami konstrukcyjnymi.

Zalety systemów antykolizyjnych SATEC

NIEZALEŻNE

Systemy SATEC są systemami niewymagającymi ingerencji w konstrukcję wózków, nie wymagają także połączenia z siecią informatyczną.  Instalacja polega na zamontowaniu poszczególnych komponentów w odpowiednich miejscach i podłączeniu do zwykłego gniazdka sieciowego. 

EKONOMICZNE

Szeroki wachlarz zastosowań i możliwość stosowania jednego systemu bez względu na ilość wózków widłowych, czynią systemy SATEC najbardziej ekonomicznymi rozwiązaniami na rynku. 

MODUŁOWE

Systemy antykolizyjne SATEC można rozbudowywać o kolejne elementy i peryferia, tworzyć dowolną logikę zdarzeń i wyzwalania. Dzięki elastyczności rozwiązań, mamy możliwość dostosowania każdego systemu do indywidualnych wymagań klienta. 

s-lidar logo1

Ochrona elementów konstrukcyjnych hal w strefach o obniżonej wysokości

Strefowy System Antykolizyjny to rozwiązanie służące do ostrzegania operatora wózka widłowego o możliwości kolizji z nisko wiszącymi elementami: zarówno konstrukcji magazynu, regałów, antresoli jak i w obniżonych wjazdach, przejazdach czy bramach, a także gdy na drodze wózków znajdują się wiszące kanały wentylacyjne, systemy przeciwpożarowe itp. Zaistniałe niebezpieczeństwo jest sygnalizowane wizualnie i akustycznie.

S-LIDAR: zasada działania

Skaner laserowy LiDAR umieszczony na odpowiedniej wysokości skanuje strefę w wyznaczonym obszarze. Strefa ta może zostać umieszczona bezpośrednio pod obiektem (np. w przypadku zabezpieczania antresoli) lub przed nimi (bramy, wjazdy, przejazdy, wiszące elementy). W celu wykrycia obiektu w wyznaczonym obszarze, skaner laserowy włącza ostrzegawczy znak LED oraz syrenę alarmową (opcjonalnie). Gdy operator wózka obniży widły, a tym samym obiekt zniknie ze strefy, alarm wyłącza się natychmiastowo. Pracownik wie, że dokonał odpowiedniego obniżenia i nie stanowi już zagrożenia dla konstrukcji czy przewożonego towaru.

S-LIDAR: przykładowe zastosowania

Wykrywanie zbyt wysoko uniesionego obiektu po obu stronach bramy przeciwpożarowej. Dwie niezależne strefy z dwóch stron wjazdu. Każda ze stref połączona ze znakiem świetlnym znajdującym się po odpowiedniej stronie.

Ostrzeganie o możliwości kolizji z wolnostojącą konstrukcją stalową na drodze wózków widłowych. Wykrywanie obecności z obu stron wjazdu pod konstrukcję oraz zabezpieczenie strefy pod konstrukcją.

Wykrywanie zbyt wysoko uniesionego obiektu (towaru na palecie) zbliżającego się do przejazdu w korytarzu regałowym. Zabezpieczenie z obu stron przejazdu oraz strefy pod półką regału.

Wykrywanie obecności wózka widłowego w alejce magazynowej, w której istnieje ryzyko, że towary na półkach mogą spaść na drogę, po której poruszają się piesi. Informowanie pieszych o tym, że wózek obecnie pracuje w strefie i należy zachować szczególną ostrożność.

Ostrzeganie operatora wózka ze zbyt wysoko uniesionymi widłami, o możliwości kolizji z podwieszonym systemem transportowym. Informowanie operatora o konieczności obniżenia wideł poprzez zastosowanie sygnalizatora wizualnego.

PRZETESTUJ SYSTEM S-LIDAR

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych i niezobowiązujących testów systemu S-LIDAR.

Skontaktuj się z nami i umów dogodny termin. 

smart-sensor-logo

Selektywne wykrywanie ruchu wózków widłowych oraz pieszych

System Smart Sensor to rozwiązanie służące do ostrzegania przed możliwością kolizji wózek / wózek, wózek /pieszy, pieszy / pieszy. System składa się z dowolnej ilości radarów, sygnalizatora świetlnego w postaci znaku z dowolnym komunikatem oraz opcjonalnie, alarmu akustycznego. Smart Sensor stosuje się w intralogistyce we wszystkich miejscach, w których istnieje prawdopodobieństwo zderzenia – skrzyżowania 3 i 4-stronne, narożniki, zakręty o ograniczonej widoczności, wyjazdy z bram, obszary, gdzie drogę wózków widłowych przerywa przejście dla pieszych, a także strefy, gdzie konieczne jest sygnalizowanie pracy wózka widłowego.

SMART SENSOR: zasada działania

Zamontowany pod odpowiednim kątem radar, skanuje wyznaczoną strefę. W momencie, gdy w obszarze tym wykryty zostanie obiekt, system przekazuje sygnał do peryferii świetlnych oraz dźwiękowych, informując o możliwym zagrożeniu.
Istnieje możliwość selekcji kierunku ruchu, co w przypadku np. wyjazdów z bramy, zapobiega niepotrzebnym wzbudzeniom systemu. System można dostosować tak, aby by wykrywał tylko wózki lub i wózki i pieszych.

SMART SENSOR: przykładowe zastosowania

Wykrywanie ruchu ze wszystkich stron skrzyżowania. Możliwość ustalenia pierwszeństwa przejazdu i zastosowania odpowiedniej logiki wyzwalania systemu. Rozwiązanie idealne do miejsc, o ograniczonej widoczności.

Ostrzeganie o możliwości kolizji wózkiem wjeżdżającym przez bramę. Możliwość zastosowania sensora na zewnątrz hali. Ostrzeganie pieszego za pomocą sygnału świetlnego z odpowiednim komunikatem oraz sygnału dźwiękowego.

Wykrywanie obecności wózka widłowego w strefie, w której istnieje ryzyko, że towary na półkach mogą spaść na drogę, po której poruszają się piesi. Informowanie pieszych o tym, że wózek obecnie pracuje w strefie i należy zachować szczególną ostrożność.

ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE

Potrzebujesz indywidualnego rozwiązania? Systemu ostrzegawczego “szytego na miarę”?

Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak szybko rozwiążemy Twój problem.